Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil

Aktualno

Uvođenje u posao i početak radova

Dana 5. listopada 2018. godine na lokaciji Savska cesta 16/9, 10000 Zagreb održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača i nadzora građevinskih radova te je izvođač građevinskih radova, poduzeće Spektar gradnja d.o.o. iz Zagreba uveden u posao.

Opširnije »

O projektu

Šifra

KK.01.1.1.02.0024

Naziv projekta

Modernizacija infrastrukture znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)

Trajanje

24 mjeseca

0 HRK
ukupna vrijednost projekta

0 HRK
bespovratna sredstva

0 HRK
javna sredstva
Projektom Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC) Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet transformirat će se u međunarodno prepoznatljivu instituciju kroz organizacijska reformu i opremanje najsuvremenijom istraživačkom opremom.
Stvorit će se uvjeti za provedbu vrhunskih istraživanja naprednih materijala i naprednih tehnologija što će rezultirati transferom znanja i inovacija u gospodarski sektor i doprinijeti međusektorskoj suradnji, interdisciplinarnosti inovacija, ispunjavanju zahtjeva tržišta i u konačnici rastu gospodarstva.

Korisnik

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Podredničko tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Razdoblje provedbe

Početak:  16.05.2018.
Izvršeno 10%
Završetak:  16.05.2020.

Projekt završava za

dana
sati
minuta
sekundi

Ciljevi i pokazatelji

Transformacija TTF-a u međunarodno prepoznatljivu instituciju kroz organizacijsku reformu

8

znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web of Science“

14

istraživača u poboljšanim objektima istraživačke infrastrukture

1

novoosnovani laboratorij

1

organizacijski reformiran centar Fakulteta

Opremanje Znanstveno- istraživačkog centra za tekstil (TSRC-a) za potrebe istraživanja naprednih materijala i naprednih tehnologija

1

infrastrukturni projekt istraživanja, razvoja i inovacija

1

osnovan laboratorij za razvoj naprednih materijala i naprednih tehnologija

14

uređaja za istraživanje naprednih materijala i naprednih tehnologija

14

educiranih osoba za korištenje novih uređaja

Opširnije

Projektom Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC) provest će se organizacijska reforma Tekstilno-tehnološkog fakulteta te će se najsuvremenijom istraživačkom opremom opremiti Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC), a sve u svrhu stvaranja kapaciteta potrebnih za vrhunska istraživanja naprednih materijala i naprednih tehnologija te inovacija s primjenom u gospodarstvu naročito u sektoru tekstila i kože (T/K) ali i automobilske, obrambene, drvno prerađivačke, te kreativne i kulturne industrije.


Ciljevi projekta, odnosno Transformacija TTF-a u međunarodno prepoznatljivu instituciju kroz organizacijsku reformu i Opremanje TSRC-a za potrebe vrhunskih istraživanja ostvarit će se provedbom aktivnosti podijeljenih u 3 grupe. Prva grupa aktivnosti obuhvaća obnovu objekta i prilagodbu prostora dok druga grupa aktivnosti obuhvaća opremanje adaptiranih prostora i treninge za korištenje 14 novih uređaja u skladu s čim će i 14 istraživača steći certifikat o osposobljenosti. Neovisno o provedbi navedenih grupa aktivnosti započet će se s organizacijskom reformom u čijoj će se prvoj fazi osnovati Laboratorij za istraživanje naprednih materijala i naprednih tehnologija te izraditi Plan osposobljavanja istraživača za provedbu istraživanja. U drugoj fazi, a nakon opremanja prostora provest će se osposobljavanje istraživača koji će početi s provođenjem vrhunskih istraživanja. Razvit će se nove metode koje će se validirati, izradit će se Priručnik kvalitete novoosnovanog laboratorija, a već za vrijeme provedbe projekta napravit će se 10% više istraživanja za potrebe gospodarskog sektora u odnosu na dan prijave projekta.


Izravna posljedica provedenih aktivnosti biti će ne samo međunarodna prepoznatljivost Fakulteta već i cijelog sektora te prepoznatljivost sektora tekstila i kože među ostalim sektorima što će otvoriti mogućnost stvaranja većeg broja interdisciplinarnih inovacija i na taj način doprinijeti međusektorskoj suradnji, interdisciplinarnosti inovacija i u konačnici rastu gospodarstva.

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.